dimarts, 2 de febrer del 2010

ESTALVI MEDIAMBIENTAL

La conselleria d'Educació i Cultura ha fet un càlcul aproximat del estalvi dels recuros ambientals que feim els centres que ens hem acollit al programa de reutilització de llibres. Aquí teniu les dades:


Càlcul de les repercussions ambientals

Curs 2009- 2010Kg de paper estalviats 47.951Arbres estalviats 959
Litres d’aigua estalviats 17.262.506
KW/h estalviats 294.901

Tot ha comportat l’estalvi acumulat pel canvi climàtic de 81.517’35 kg de CO2 a l’atmosfera.