dimecres, 23 de novembre del 2011

Ajudes del Programa de Reutilització de llibres

L'Ajuntament de Sant Josep ens ha informat de la concessió d'ajudes de 80 € a cada un dels alumnes empadronats al municipi de Sant Josep, però escolaritzats fora del municipi, que estiguin adherits al Programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic de a Conselleria d'Educació, que dins el curs 2011-2012 cursin 1r o 2n de Primària i pels alumnes d'altres cursos de Primària i Secundària, també empadronats al municipi de Sant Josep, però escolaritzats fora, que no hagin rebut ajuda per aquest concepte en cap de les convocatòries anteriors.
Per a més informació, podeu consultar el BOIB, nº 175, de 22 de novembre de 2011.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Josep i a les dependències municipals de Sant Jordi i de Cala de Bou. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies shàbils a partir de la publicació de la convocatòria al BOIB.