dijous, 10 de maig del 2012

Dia festiu

Recordeu que demà divendres, no hi ha classes. És dia de festa al municipi d'Eivissa. Gaudiu de la XIII Eivissa Medieval.
Podeu consultar el programa d'activitats aqui.

dilluns, 7 de maig del 2012

Començam l'Avaluació de Diagnòstic


Des d'avui dillluns fins el proper dijous, els alumnes de quart de primària realitzaran les proves de diagnòstic que avaluen les competències lingüístiques ( castellà, català i anglès), la competència matemàtica i la competència en el Món Fisic.

Enguany tenen caire voluntari. No obstant això a l'escola hem decidit la seva realització ja que ens serveix  per valorar el nivell competencial dels alumnes.

Avui s'han realitzat les proves de Món Físic i de Llengua catalana. Demà es passarà la prova de Llengua castellana; dimecres, la prova dAnglès i dijous la prova de Matemàtiques.

Aquest any les proves compten amb suport digital. Els alumnes han llegit les preguntes a la pantalla i han escrit les seves respostes a un full personalitzat que s'els ha donat. Hem fet servir els ultraportàtils de sisè curs que han estat utilitzant des de la setmana passada per familiaritzar-se i que a més seran els que utilitzaran a cinquè.

Escoles Municipals d'Estiu

Aquesta és la informació que hem rebut de l'Ajuntament d'Eivissa referida a les Escoles d'Estiu.

MÉS INFORMACIÓ

Regidoria de Joventut · Carrer de Canàries núm. 35 · Ed. CETIS · Torre 2 · 3a planta · 07800 Eivissa
Tel. +34 971 397 600 · Ext. 21322 · Fax. +34 971 397 581
E-correu: joventut@eivissa.es · www.facebook/vilajove

OFERTA D'ACTIVITATS DURANT L'ESTIU

Del 2 de juliol al 31 d'agostESCOLA D'ESTIU
DE 3 A 12 ANYS
ESCOLA ESPORTIVA
DE 12 A 16 ANYS
SA GRADUADA
PORTAL NOU
PORTAL NOU
Dies
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Horari d'entrada
De 7.45 a 9 hores
De 7.45 a 9 hores
De 8 a 10 hores
Horari de sortida sense menjador
14 hores
14 hores
14 hores
Horari de sortida amb menjador
15.30 – 16 hores
15.30 -16 hores a Sa Graduada1
15.30 – 16 hores a Sa Graduada1
Dissabtes
Optatius
Optatius a Sa Graduada
Optatius a Sa Graduada
Horari
De 9 a 14 hores
De 9 a 14 hores
De 9 a 14 hores
1 Els monitors acompanyen als infants des de Portal Nou a Sa Graduada i la recollida serà a Sa Graduada entre les 15.30 i les 16 hores.

NOVETATS 2012

La assignació de places es farà per sorteig. L'ordre de la inscripció ni influirà en l'admissió de l'infant. Es a dir, serà igual inscriure's el primer dia a primera hora o el darrer a darrera. Queda assegurat que els germans admesos aniran a la mateixa escola.
Serà imprescindible fer el pagament, como a mínim, de la plaça de juliol en el mateix moment de la inscripció.
L'ordre preferent d'admissió serà el següent:
  1. En primer lloc s'admetrà als menors empadronats al municipi d'Eivissa
  2. Si queden places lliures s'admetrà als menors escolaritzats en el municipi d'Eivissa
  3. Si queden places lliures s'admetrà la resta de sol·licituds per sorteig
En cas de que alguna persona es quedi sense plaça es procedirà a la devolució de l'import de la matrícula
Les persones de la llista d'espera que hagin sol·licitat plaça pels dos mesos hauran d'abonar la quota íntegra durant el segon període de pagament.


DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ

Full d'inscripció amb les autoritzacions signades
1 fotografia carnet, només per a infants de 3, 4 i 5 anys, per als majors no és necessari
Fotocopia de la targeta sanitària
Fotocopia del DNI
Llibre de família nombrosa general o nombrosa especial actualitzat (si s'acull al descompte)

CALENDARI

Tots els tràmits es duran a terme a l'edifici CETIS planta baixa, al carrer de canàries, número 35
Recollida d'informació
Del 4 al 18 de maig
Inscripcions i pagament d'assistència i menjador de juliol o des dos mesos
19 de maig de 9 a 17 hores, 21 i 22 de maig de 16 a 19 hores
Sorteig de les places
25 de maig a les 15.30 hores al SAC
Publicació de la llista provisional d'admesos
28 de maig a www.eivissa.es i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Eivissa.
Pagaments d'assistència i menjador mes agost i llista d'espera (total de la inscripció)
16 de juny de 9 a 17 hores, 18 i 19 de juny de 16 a 19 hores
Publicació de la llista definitiva d'admesos
25 de juny a www.eivissa.es i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Eivissa.
Reunió informativa
28 de juny a les 19 hores a la sala d'actes de Can Ventosa

QUOTES

La quota del mes de juliol s'abonarà en el mateix moment de la inscripció
1 infant, 1 mes
150,00 €
1 infant, 2 meses en un sol pagament (-20 €)
280,00 €
2 germans/es -10% cada mes, 1 mes
135,00 €
2 germans/es -10% cada mes, 2 meses en un sol pagament (-20 €)
250,00 €
Família nombrosa general -20% cada mes, 1 mes
120,00 €
Família nombrosa general -20% cada mes, 2 meses en un sol pago (-20 €)
220,00 €
Família nombrosa especial -30% cada mes, 1 mes
105,00 €
Família nombrosa especial -30%cada mes, 2 meses en un sol pago (-20 €)
190,00 €
Menjador, mensualitat juliol
154,00 €
Menjador, mensualitat agost
147,00 €