dijous, 20 d’octubre del 2016

Ens formam en "Treball cooperatiu".

Els mestres que formem el Claustre del Ceip Cas Serres treballem de manera incansable per millorar el rendiment del nostres alumnes, no únicament a nivell curricular, sinó que també volem que el nostre alumnat adquireixi uns valors que els ajudin a interrelacionar-se entre iguals i es pugui crear una interacció entre ells a l'aula que faciliti el seu aprenentatge i els motivi més cap a la feina.

Per aquest motiu, avui hem començat el curs, organitzat pel CEP d'Eivissa, anomenat "El treball col.laboratiu al Ceip Cas Serres". El desenvoluparem al llarg d'aquest curs, amb continuïtat els propers anys.

Avui hem rebut la primera sessió d'aquest curs. En Jesús Soldevila formador del programa "Cooperar per aprendre /Aprendre per cooperar" és l'encarregat de coordinar la sessió plenària que continuarem demà al capvespre.

Els objectius d'aquest curs són:
- Aprendre els conceptes bàsics i àmbits d'actuació del treball cooperatiu.
- Explorar les dimensions per millorar el clima d'aula i les estratègies per augmentar la cohesió dels grups.
- Conèixer estructures cooperatives bàsiques i aplicar-les a l'aula.
-Utilitzar estratègies i eines perquè l'alumnat millori les seves competències en el treball en equip cooperatiu.
Transformar les programacions d'aula en programacions cooperatives.

No cal dir que ho fem amb molta il.lusió i  segurs  de que aprendrem moltes estratègies que ens ajudaran a la nostra tasca diària.